Search
Close this search box.

Whitepaper

Inzicht in het proces van on premise naar Cloud migraties bij grotere organisaties & een checklist bij de (verdere) uitrol voor je organisatie naar de cloud

Een kennismaking met de aanpak van BES-IT en inzicht in wat het voor uw organisatie kan opleveren

Ontdek de oorzaken van soms lastige migraties naar de cloud

Een luchtig leesbaar stuk wat toch de vingers op de aandachtspunten legt

Een checklist die direct bruikbaar is

Bruikbaar als praatstuk bij het opzetten van je eigen plan van aanpak bij migraties met lokaal geïnstalleerde software

Conclusies en aanbevelingen met een duidelijke onderbouwing en achtergrond

Een artikel geschreven met een helicopterview geeft direct grip en inzicht in de materie