Onze Visie en Missie

Laat uw IT ONZE zorg zijn!

Zorgvraag van de toekomst
De vergrijzing zal een groot effect hebben op de zorgvraag van de toekomst. Door de verwachte toename van ouderdomsziekten neemt de druk op het gehele zorgsysteem toe, van eerstelijnszorg tot spoedzorg en van verpleeghuiszorg tot mantelzorg. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af en het aantal alleenwonende ouderen toe.

BEST Enterprise Solutions (BES) ondersteunt zorginstellingen die steeds meer de vraag van de cliënt centraal moeten stellen. Om dit te kunnen realiseren wordt namelijk een om een andere werkwijze binnen de zorginstanties gevraagd. Hierbij staan zaken als kostenverlaging, efficiency, het verbeteren van distributie en de toegankelijkheid van medische informatie hoog op de agenda.