BEST Monitoring Suite

Voor het proactief signaleren van problemen

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee...

In het kort: The BEST Monitoring Suite

 

We kennen ze inmiddels allemaal, de alerts. Die als berichtje worden uitgestuurd wanneer er mogelijk iets bijzonders aan de hand is. Denk hierbij onder andere aan het bekende Amber Alert bij de vermissing van kinderen. Maar bijvoorbeeld ook aan alerts van Burgernet om je wijk veilig te houden. Zeer waardevolle signalen dus, die al vaak veel persoonlijk leed of schade hebben voorkomen.      

Ook geschikt voor uw organisatie!

Binnen veel organisaties bestaat een toenemende behoefte om voortaan vroegtijdig te worden gewaarschuwd als er iets mis dreigt te gaan. In dit geval hebben we het (gelukkig!) niet over bedreigingen van mensen of bezittingen, maar over de onderlinge samenwerking. Want deze moet immers steeds efficiënter verlopen. Dit, terwijl de veelheid van taken en de werkdruk alleen maar verder toeneemt.

De BEST Monitoring Suite helpt u daarbij. En wijst u en uw collega’s voortaan automatisch op situaties die om extra aandacht, overleg of snel handelen vragen. Simpelweg, door een automatisch gegenereerd berichtje. Bijvoorbeeld via de email of Whatsapp. De bron hiervoor is het in gebruik zijnde informatiesysteem, dat binnen grotere organisaties vaak uit meerdere deelsystemen bestaat. U begrijpt het natuurlijk al: Juist in dergelijke, vaak gekoppelde software omgevingen bewijst de BEST Monitoring Suite haar waarde.   

Wat doet de BEST Monitoring Suite dan precies?

Dit slimme softwareprogramma doet 24/7 volledig zelfstandig op de achtergrond haar werk. En geeft in bepaalde situaties volledig automatisch meldingen of waarschuwingen naar de juiste persoon of afdeling. Het programma doet dit op basis van door de organisatie zélf bedachte en vooraf ingestelde criteria (zgn. ‘events’). Eenmaal door de tool in de praktijk gedetecteerde en als kritiek herkende events worden vervolgens onmiddellijk vertaald naar een automatische alert.

 

       

Wat zijn events?

Het gaat hier veelal om uitzonderingssituaties, waarbij de BEST Monitoring Suite tot actie moet overgaan. Ter verduidelijking hieronder drie praktijkvoorbeelden:

1. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een automatische email naar het hoofd van de productie, wanneer binnen de inkoopadministratie de leverdatum van een besteld artikel wordt gewijzigd in een latere ontvangstdatum. Zodat er eventueel (vroegtijdig) een tijdelijk alternatief kan worden ingezet.

2. Of een door de BEST Monitoring Suite gegenereerde Whatsapp naar het hoofd van de financiële administratie. Bijvoorbeeld op het moment dat er op de salarisadministratie een nieuwe kostendrager is aangemaakt. Een nieuwe code, die natuurlijk ook bekend moet worden gemaakt in het financiële systeem. Zodat de automatische import van de loonjournaalpost daarna succesvol kan plaatsvinden en er dus geen onnodige stagnatie in de financiële rapportages hoeft te ontstaan.

3. En wat dacht u van een automatisch signaal naar zowel de verantwoordelijke projectleider als naar de financieel manager. Bijvoorbeeld wanneer de kosten van een project in negatieve zin te veel uit de pas lopen ten opzichte van het hiervoor beschikbare budget. Zodat er wellicht nog tijdig op de kostenontwikkeling kan worden ingegrepen.

Extra toegevoegde waarde: Workflow ondersteuning

Natuurlijk zijn er veel méér situaties te bedenken waarbij de BEST Monitoring Suite belangrijk werk kan verrichten. En niet alleen als het om kritieke situaties gaat. Dit handige programma is namelijk ook prima in te zetten om de workflow (dus de efficiency!) binnen uw organisatie te ondersteunen en te bevorderen. 

 

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok