Optimaal presteren is teamwork

Binnen zorginstellingen bestaat ook vaak de IT-omgeving uit meerdere gespecialiseerde ‘teamleden’. We hebben het hier over de aanwezige softwarepakketten. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor de planning, het voorraadbeheer, de boekhouding en de salarisadministratie. De vraag is alleen: Werken die, net als uw mensen, onderling óók wel samen? En leveren die op elk moment en op alle niveaus wel snel genoeg de gewenste stuurinformatie voor de organisatie op?

Want de vraag hiernaar is immers levensgroot. Vandaag de dag worden namelijk steeds hogere eisen aan de organisatie als geheel gesteld. Zowel aan de kwaliteit, de efficiency op de werkvloer als aan rapportages naar het management en ook andere stakeholders.