BES in de schijnwerpers binnen de zorgsector

Artikel uit ICT/zorg (10 september 2019)

BEST Enterprise Solutions optimaliseert informatiestromen én bedrijfsprocessen in de zorg

Als het geheel méér moet zijn dan de som der delen

Professionele zorg lever je natuurlijk nooit alleen. Want slechts door een optimale samenwerking, waarbij 1 + 1 méér is dan 2, bereik je het beoogde doel: Zoveel mogelijk kwaliteit van leven voor de zorgvrager en zijn of haar directe omgeving.

Het is een open deur om te stellen dat er binnen de zorgsector nog steeds sprake is van een toenemende spanning tussen de vraag naar steeds betere zorg enerzijds en de beschikbare resources anderzijds. Vaak is de wil van zorginstellingen om zo goed mogelijk te presteren dan ook groter dan de beschikbare middelen. En moet er noodgedwongen worden gewerkt met de bestaande resources, zo niet met minder. Maar: Hoe bied je die steeds maar groter wordende druk ook straks nog het hoofd? Oftewel: Hoe kun je eventueel méér doen met dezelfde mensen en middelen?

Het ‘1+1=3-effect’
Binnen veel zorginstellingen vindt een groot deel van de rapportages plaats op basis van samengestelde gegevens, vaak afkomstig uit diverse aanwezige softwarepakketten. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor de inkoop, het voorraadbeheer, de boekhouding, de planning en de salarisadministratie. In de praktijk worden managementrapportages daarom nog maar al te vaak gegenereerd door éérst data te exporteren uit meerdere afzonderlijke databases, alvorens deze in een Excel spreadsheet samen te voegen. Uiteindelijk kan dan de gewenste rapportage of grafiek worden geproduceerd. Onnodig te zeggen dat het steeds weer (te)veel tijd en aandacht vraagt om uiteindelijk de juiste stuurinformatie samen te stellen. Waarbij overigens ook een foutje snel is gemaakt…

Sneller rapporteren
BEST Enterprise Solutions (kortweg ‘BES’ genoemd) is als software- en consultancybedrijf gespecialiseerd in het ontzorgen van zorginstellingen op het gebied van hun ICT. Zo faciliteert BES het razendsnel produceren van precies die rapportages die nodig zijn om de organisatie optimaal aan te kunnen sturen. Ook als de hiervoor noodzakelijke brongegevens uit meerdere verschillende databases afkomstig zijn. Voortaan dus geen tijdrovend ‘geknip’ en ‘geplak’ meer met belangrijke data!

Slimme pakketkoppelingen
Daarnaast verstaat BES als geen ander de kunst om meerdere softwarepakketten op een unieke en zeer geavanceerde wijze met elkaar te laten ‘praten’. Interactief wel te verstaan en zonder tussenkomst van de gebruiker of een applicatiebeheerder. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld automatische ‘workflows’ worden gegenereerd, wat de efficiency binnen de organisatie eens temeer bevordert.

BES: Gespecialiseerd Connectivity Partner
BES maakt met haar slimme oplossingen de eventuele aanschaf van een nieuw all-in-one systeem overbodig. Vanwege haar specialisme en uitgebreide expertise op het gebied van rapportages en procesoptimalisatie binnen de zorgsector mag BES zich dan ook geautoriseerd ‘Connectivity partner’ noemen van grote softwareleveranciers zoals Exact en Visma.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok